Nowe przepisy dotyczące wymagań w zakresie efektywności

Bardzo wysoka efektywność energetyczna wynika przede wszystkim ze zmiany przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy w nowym brzmieniu obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Wprowadziły one bardzo wysokie wymagania dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych. Dotyczą one przede wszystkim radykalnego zwiększenia izolacji cieplnej ścian i przegród oraz wprowadzają wymóg wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Już samo wejście w życie tych przepisów powoduje, że każdy nowy budynek, realizowany w warunkach obowiązywania nowego prawa będzie budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Dzięki temu nawet kilkukrotnie obniży się zapotrzebowanie na energię cieplną

Każdy budynek mieszkalny powinien posiadać system centralnego ogrzewania, ogrzewania wody użytkowej, system wentylacji i system zasilania elektrycznego i oświetlenia.

Wszystkie wymienione systemy wymagają energii cieplnej lub elektrycznej, której zużycie (a więc koszt użytkowania budynku) uzależnione jest m.in. od izolacyjności budynku i stosowanych źródeł energii. Parametry te reguluje standard energetyczny WT 2021.

Dotyczą one trzech zagadnień:

  1. zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła wielu elementów budynku (ścian, dachów, podłóg, drzwi, okien itd.) – dzięki temu mają one tracić mniej ciepła;
  2. zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną – domy mają się stać bardziej energooszczędne i ekologiczne;
  3. upowszechnienia ekologicznych źródeł ciepła – żeby spełnić nowe wymogi, większość budynków trzeba wyposażyć np. w pompy ciepła czy zestaw nowoczesnego kotła plus fotowoltaika.

Standard „WT 2021” określa dopuszczalne wartości przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budynku. Im lepszą izolację termiczną posiada przegroda, tym wartość współczynnika przenikania ciepła (U) będzie mniejsza. To pozwala właśnie zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię (na ciepło).

Dla architekta wprowadzone zmiany oznaczają, że musi zaprojektować grubsze i cieplejsze przegrody budowlane w nowych budynkach.

Dla przykładu, wymagania średniej minimalnej grubości izolacji w cm w ostatnich latach zmieniały się następująco:

WT2014WT2017WT2021
Ściany zewnętrzne12 cm14 cm15 cm
Dachy18 cm20 cm25 cm

Wprowadzone zmiany obejmują również współczynniki przenikania ciepła dla „przegród przeźroczystych”, drzwi zewnętrznych i balkonowych oraz bram garażowych.

Nowe normy oznaczają, że standardem stają się okna wykorzystujące nowoczesne rozwiązania – o trzech szybach, komorach wypełnionych kryptonem czy argonem, ciepłych ramach okiennych z wkładkami termicznymi itp. W przypadku drzwi dużą rolę będzie odgrywać z kolei wypełnienie pustych przestrzeni materiałem termoizolacyjnym, np. pianką poliuretanową.

Wiąże się to również z obligatoryjnym zastosowaniem tzw. „ciepłego montażu”.

Im mniejsza wartość „U” tym lepsza izolacyjność. Przykładowe poziomy akceptowalnej wartości współczynnika przenikania ciepła „U” w W/(m2K):

WT2014WT2017WT2021
Ściany zewnętrzne0,250,230,20
Dachy0,200,180,15
Okna i drzwi balkonowe1,100,90

Końcowym wynikiem obliczeń, uwzględniających nakłady energii nieodnawialnej poniesionej na dostarczenie do budynku różnych nośników energii jest wskaźnik Ep.

Na wartość tego wskaźnika składa się zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, podgrzania wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia.

Kolejne etapy zmian przepisów dotyczących warunków technicznych w budownictwie zmniejszały wartości wskaźnika Ep, istotnie zmniejszając zapotrzebowanie budynków na energię:

Aby spełnić wymogi WT2021, począwszy od 2021 roku nastąpi zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, energii służącej zarówno do ogrzewania domu, jak również do bieżącego użytkowania. Pożądanym obecnie rozwiązaniem jest połączenie nowoczesnego kotła gazowego z instalacją fotowoltaiczną, z dodatkowym źródłem ciepła w formie pompy ciepła.

Podsumowując, praktycznie każdy dom zbudowany wg wymogów Warunków Technicznych 2021 będzie domem energooszczędnym, charakteryzującym się niskimi kosztami eksploatacji i wyższym komfortem użytkowania.

Niezwykle ważna jest również jakość materiałów jakie zostaną wykorzystane do budowy budynku oraz sposób wykonywanych prac. W tym zakresie stawiamy sobie bardzo wysokie wymagania.

Dzięki temu właśnie, w przypadku Skweru Ustka, rachunki za ogrzewanie będą niewiarygodnie niskie.

Nasz kolejny zielony ślad na mapie inwestycji nad morzem